V izmenjavi sta sodelovali dve šoli. Gimnazija Kranj iz Slovenije in Gimnazija Sigmunda Freuda iz Avstrije.