V letu 2009 se Pomladni dan pridružuje Evropskemu letu ustvarjalnosti in inovacij v želji, da bi čim več šol okusilo ustvarjalnost in inovacije evropskih dimenzij.
Dogodek Pomladni dan v Evropi ima vsako šolsko leto različne teme.
Leto 2009 je Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij (ELUI). Pomladni dan v Evropi ponuja tudi številne priložnosti za pogovorne o ustvarjalnosti in inovacijah na spletu in drugod, ravno v letu, ko se bodo evropski državljani ponovno podali na volitve v Evropski parlament.

Kratkoročne priložnosti, ki jih ponuja, so:
 • vključevanje učne snovi, ki se nanaša na evropske ustanove, evropsko politiko in najnovejše dogodke v EU, v učne načrte;
 • uporaba IKT za komunikacijo v resničnih situacijah in uporaba različnih učnih okolij;
 • obisk znane osebnosti, ki se z učenci pogovori o zadevah, povezanih z vodilno temo leta 2009, torej z ustvarjalnostjo in inovacijami;
 • pogovori z vrstniki iz vse Evrope preko katerih si izmenjajo informacije in bolje spoznajo različne kulture;
 • sodelovanje pri spletnih dejavnostih, ki so lahko dopolnilo k učnim uram, posvečenim Evropi, ustvarjalnosti in inovacijam;
 • postanite člani evropske skupnosti šol, ki delajo na skupnih učnih projektih;
 • s kolegi iz drugih evropskih držav izmenjajte ideje in dobite navdih za nadaljnje delo;
 • potrdilo o sodelovanju, podpisano s strani najvišjih nosilcev odločanja v EU.
Dolgoročne koristi:
 • širjenje učenčevih obzorij, in sicer z lokalnega in nacionalnega nivoja na evropski nivo gledanja na različna aktualna vprašanja;
 • krepitev učnega procesa preko usvajanja in razvijanja komunikacijskih in razpravljalnih veščin;
 • spodbujanje učencev k izražanju svojih idej, skrbi, predlogov in rešitev za reševanje aktualnih problemov;
 • promocija sodelovanja in aktivnega državljanstva;
 • vzpostavljanje stikov s pomembnimi evropskimi, državnimi in lokalnimi osebnostmi;
 • članstvo v evropski družini šol, ki si prizadevajo doseči skupne cilje in sodelujejo pri skupnih dejavnostih;
 • motiviranje in spodbujanje učencev, da se učijo tujih jezikov, ki jih uporabljajo pri dejanski komunikaciji;
 • ozaveščanje učencev o vplivu, ki ga imajo evropske odločitve, na naš vsakdan;
 • zagotavljanje prepoznavnosti in uveljavljenosti dejavnosti šole v evropskem prostoru;
 • krepitev evropske identitete preko krepitve nacionalne identitete.