MIGRACIJE

 

 

O projektuNovi trend?Zakaj, od kod in kamDomovina in izselitveIntervjuji z migranti

V šolskem letu 2008/09 se je na naši šoli začel projekt pri različnih predmetih in v različnih letnikih na temo »Migracija« pod vodstvom Maje von Lehe. Projekt je potekal večinoma v nemščini.

 

Pri pouku nemščine smo temo migracije obdelali na splošno, posvetili pa smo se tudi počutju tujcev in izseljencev. 

Pri geografiji je bil poudarek na geografskem delu preseljevanja torej od kod in kam se selijo.

Z zgodovinskimi aspekti preseljevanja smo se ukvarjali na primeru slovenskih „Aleksandrink“, ki so odšle v Egipt za dojilje.

Pri slovenščini se je tema migracije obravnavala v povezavi z interpretacijo  pesmi Z vlakom in Duma Otona Župančiča, posebej glede teme domovina.

V okviru pouka informatike smo izdelali to spletno stran, na kateri so rezultati projekta  dostopni javnosti.

 

Nekateri so sodelovali v projektu tudi izven rednega pouka. Nekaj nas je izpeljalo intervjuje z izseljenimi Slovenci v Münchnu, nekateri pa so v sodelovanju z nemški dijaki, ki so bili na izmenjavi v Sloveniji, interviujuvali tujce, ki živijo v Sloveniji. Tako smo imeli tudi multikulturna srečanja. Primer je zanimiv pogovor z bosanskim imamom, ki deluje v Kranju.